PROTECCIÓN DATOS - COPIVALLES

t. 935 792 009
t. 935 707 530
m. 616 786 180
Go to content

Main menu:

INFORMACIÓ LEGAL

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE COPIVALLES, S.L

La visita a aquest lloc web no implica que l'usuari estigui obligat a facilitar cap informació. En el cas que l'usuari faciliti alguna informació de caràcter personal, aquestes dades seràn tractades de lleial i lícita forma.

1.- Qui és el Responsable del Tractament de les seves Dades?

El responsable del tractament de les dades referents als diferents processos en la gestió d'usuaris, clients, col·laboradors i proveïdors, és COPIVALLES, S.L., amb domicili social a Rambla Pompeu Fabra nº28- 08100 de Mollet del Vallés (Barcelona).

A l'efecte de la nostra política de protecció de dades el telèfon de contacte és 935 792 009 i el correu electrònic de contacte és: pd@copivalles.cat

2.- Quin tipus de dades tenim sobre la seva persona i com les hem obtingudes?

Les categories de dades personals que COPIVALLES, S.L., tractarà dels seus clients i proveïdors són:

a Dades d'identificació.
a Adreçes de e-mails.

En cap cas tractarem dades especialment protegides.

Totes les dades especificades les hem obtingut  directament de vostè,  mitjançant la presentació d'una oferta comercial, proposta contractual, etc., o mitjançant la seva empresa en facilitar-nos les dades d'identificació i altra informació necessària per a dur a terme l'objectiu de la relació contractual entre les parts. Serà una obligació seva o de la seva empresa facilitar-nos les dades actualitzades en cas de modificació.

3.- Amb quina finalitat tractarem les seves dades?

COPIVALLES, S.L., tractarà les dades qye ens facilitin de les persones interessades, amb la finalitat de gestionar diferents activitats derivades de procediments específics realitzats en matèria de venda, servei post-venda, gestió de proveïdors, qualitat de serveis, etc. També, utilitzarem les seves dades per dur a terme algunes de les següents accions:

a) Per enviar informació que ens sol·licitin mitjançant el formulari de contacte de la nostra pàgina web o qualsevol altre mitjà de contacte amb la nostra empresa.
b) Per facilitar tant als clients potencials com als nostres clients, ofertes de productes i serveis del seu interès.
c) Dur a terme la gestió administrativa, fiscal i comptable dels nostres clients i/o proveïdors.
d) Gestió de relacions amb col·laboradors.
e) Tramitació de drets dels interessats en protecció de dades.

No confeccionarem perfils comercials en base l'informació facilitada i en conseqüència tampoc prendrem decisions automatitzades sobre vostè en base d'un perfil comercial.

4.- Quant temps conservarem les seves dades?

Les dades personals relatives a persones físiques vinculades a clients potencials, clients i proveïdors que COPIVALLES, S.L., pugui recopilar mitjançant els diferents formularis de contacte i/o recollida d'informació es conservaran mentre no se sol·liciti la seva supressió per l'interessat.

Les dades proporcionades pels nostres clients i proveïdors es conservaran mentre hagi relació mercantil entre les parts, respectant en qualsevol cas els terminis mínims legals de conservació segons la matèria.

De tota manera, COPIVALLES, S.L., desarà les seves dades personals durant el període de temps que sigui raonablement necessari d'acord a les nostres necessitats de donar resposta a qüestions que es plantegin o resoldre problemes, realitzar millores, actuaitzarem nous serveis i complir els requisits que exigeix la legislació aplicable.

5.- A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

COPIVALLES, S.L., mai compartirà les seves dades amb cap empresa tercera que puguin utilitzar-les en les seves accions de màrqueting directe, excepte en el cas de que ens hagi autoritzat expressament per aquest fet.

L'informem que podem facilitar les seves dades personals a Organismes de l'Administració Pública i Autoritats Competents en aquells casos que COPIVALLES, S.L., rebi un requeriment legal per part d'aquestes Autoritats o en els casos que, actuant de bona fe, considerem que tal acció és raonablement necessària per complir amb un procés judicial, per contestar qualsevol reclamació o demanda jurídica, o per protegir els drets de COPIVALLES, S.L., o els seus clients i el públic en general.

6.- Quins són els seus drets com a afectats o interessats?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si COPIVALLES, S.L., està tractant les seves dades personals que li concerneixin o no.

En concret les persones interessades poden sol·licitar el dret d'accés a les seves dades personals, així com rebre'ls en un format comú i lectura mecanitzada si el tractament s'efectua per mitjans electrònics (dret de portabilitat).

Així mateix, les persones interessades poden sol·licitar el dret de rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió, quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaries amb les finalitats que van ser recollides.

Complementàriament, en determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, o en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran exercitar el seu dret a oposar-se al tractament de les seves dades. COPIVALLES, S.L., deixarà de tractar les dades, expecte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o en defensa de possibles reclamacions o en aquelles excepcions establertes en la normativa aplicable.

Així mateix, l'informem que té dret a retirar els seus consentiments atorgats en qualsevol moment, sense que allò afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ de la seva retirada.

Així mateix s'informa a l'usuari que en qualsevol moment pot exercitar els esmentats drets dirigint-se per escrit a nosaltres utilitzant les dades de contacte que apareixen a l'Apartat 1, “Responsable del tractament”, de la present política de protecció de dades i privacitat a COPIVALLES, S.L., adjuntant còpia del seu D.N.I.

Vostè també tindrà el dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets:

Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).
c/Jorge Juan nº6 – 28001 Madrid (Madrid)
Telèfon: 901 100 099 / 912 663 517

7- Protecció de dades dels usuaris de la pàgina web?

De conformitat amb el vigent Reglament (UE) 2016/679, COPIVALLES, S.L., informa que les dades de caràcter personal dels usuaris del lloc web es tractaran per a l'activitat del tractament indicat en cada formulari de recollida de dades de la nostra pàgina web.

Així mateix, l'informem que excepte obligació legal o consentiment exprés per la seva banda COPIVALLES, S.L., no va a accedir a dades de terceres persones.

Igualment, s'informa a l'usuari que en qualsevol moment pot exercitar els drets d'Accés, Rectificació , o Supressió de Dades, així com disposar d'altres drets reconeguts en el present document i regulats en el Reglament (UE) 206/679, notificant-la a COPIVALLES, S.L., Rambla Pompeu Fabra número 28 – 08100 Mollet del Vallés (Barcelona), telèfon 935 792 009 e-mail: (pd@copivalles.cat).

D'altra banda, d'acord amb el que es disposa en la Llei 34/2002, d'11 de Julio, de serveis de l'Informació i de Comerç Electrònic, COPIVALLES, S.L., es compromet a no enviar publicitat a través de correu electrònic sense haver recaptat abans l'expressa autorització del destinatari. L'usuari podrà oposar-se a l'enviament de publicitat, notificant-la a COPIVALLES, S.L., Rambla Pompeu Fabra número 28 – 08100 Mollet del Vallés (Barcelona), telèfon 935 792 009 e-mail: (pd@copivalles.cat).

8.- Una altra informació d'interès sobre la nostra política de privacitat

a).- Mesures de seguretat.

COPIVALLES, S.L., adopta els nivells de seguretat requerits per la normativa Europea i Espanyola vigent en protecció de dades.

b).- Tractament de dades de menors.

El decret RGPDE (UE) 679/2016 i del RD 1720/2007, diu que els menors de més de 14 anys poden donar el seu consentiment a la contractació de serveis de la societat de l'informació, com pot ser l'inscripció en un fòrum, l'emplenament d'un formulari de contacte, etc.  Per a això hauran de marcar la casella assenyalada per aquest fi. Serà responsabilitat dels pares si no compleix els requisits.

c).- Modificacions de la nostra Política de Protecció de Dades i Privacitat.

Ocasionalment, COPIVALLES, S.L., podrà realitzar modificacions i correccions en aquest apartat de Política de Protecció de Dades per a Clients, Proveïdors i Usuaris. Per favor, verifiqui aquest apartat regularment per consultar els canvis que puguin haver existit i de quina manera li poden afectar.

d).- Per què és necessari acceptar aquesta Política de Dades i privacitat?

Aquest apartat de Política de Protecció de Dades per a Clients, Proveïdors i Usuaris li proporciona d'una manera fàcilment accessible tota l'informació necessària perquè pugui conèixer la tipologia de dades que COPIVALLES, S.L., manté sobre els seus clients potencials, clients i/o proveïdors, les finalitats perseguides, els drets que la normativa de protecció de dades reconeix de vostè com a persona afectada i la manera com exercir aquests drets.

e).- PERMISOS ESPECÍFICOS

Imatges
Permeto la publicació de la meva imatge en Internet i altres mitjans similars per difondre les activitats de la seva entitat

Publicitat
Permeto l'ús de les meves dades personals per rebre publicitat de la seva entitat.

Cesión de sus datos personales
Permeto la cessió de les meves dades personals a la seva entitat.


9.- Legislació aplicable.

Les presents Condicions es regiran en tot moment pel que es disposa en la legislació espanyola i europea en matèria de protecció de dades de caràcter personal i de privacitat.

Rambla Pompeu Fabra, 28 | 08100 Mollet del Vallès | t. 935 792 009 - 935 707 530 | m. 616 786 180 | info@copivalles.cat | www.copivalles.cat
© 2017, COPIVALLES, S.L.  |  Els nostres valors, la Professionalitat i la Innovació!!!
Back to content | Back to main menu